,

Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών: Η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων κρίνεται αναγκαία για την μετέπειτα βιωσιμότητα του οργανισμού

 Τα τελευταία χρόνια οι Τ.Ο.Ε.Β. αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω κυρίως των προβλημάτων που παρατηρούνται στην είσπραξη των οφειλών από τους παραγωγούς κατά κύριο λόγο.
Φυσικά εξαίρεση δεν αποτελεί ο Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών, καθώς τα προβλήματα είναι πολλά και σίγουρα αν συνεχιστεί να επικρατεί η ίδια κατάσταση, τότε θα είναι ορατός ο κίνδυνος λόγω έλλειψης νερού για τις ανάγκες των καλλιεργειών μας.
Αν τα προβλήματα συνεχιστούν τότε, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Πρώτα απ’ όλα, η παλαιότητα των αντλιοστασίων προκαλεί υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια υπέρογκες οφειλές των Τ.Ο.Ε.Β. προς τη Δ.Ε.Η.
Επιπλέον, τα περισσότερα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιοχή μας είναι ηλικίας περίπου 30 ετών ίσως και παραπάνω και έτσι παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές που οδηγούν σε σπατάλες και απώλειες νερού.  
Ωστόσο, το κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Τ.Ο.Ε.Β. είναι το γεγονός ότι αδυνατούν να εισπράξουν τις οφειλές από τους παραγωγούς, και αυτό έχει οδηγήσει σταδιακά στον οικονομικό μαρασμό τους. Επίσης, σε συνδυασμό και με την έλλειψη κρατικής αρωγής στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των Τ.Ο.Ε.Β.,  κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα όσον αφορά την εξασφάλιση της βιωσιμότητά τους. 
Γενικά, τονίζεται ότι επειδή τα εγγειοβελτιωτικά έργα διασφαλίζουν την αποδοτικότητα του τομέα και την εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος, γίνεται γνωστό ότι η οικονομική δυσπραγία των Τ.Ο.Ε.Β. οδηγεί στην σταδιακή απαξίωση και εν τέλει στην κατάργηση τους.
Γι’ αυτό λοιπόν, επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων του Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών, μέσα από διάφορα κρατικά προγράμματα αλλά και την είσπραξη των οφειλών των παραγωγών χωρίς διακρίσεις και μεροληψία.
Πιο συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση των αναγκών που αφορούν την συντήρηση αλλά και την αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων δικτύων, με κρατική βοήθεια, για την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και αρδευόμενου νερού και παράλληλα να επιτευχθεί μείωση των τιμολογίων της Δ.Ε.Η. και συνεπώς να υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές.
Το πιο σημαντικό από όλα τα παραπάνω, είναι η ευαισθητοποίηση όλων όσων οφείλουν στον Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών. Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς το Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο εγγύς μέλλον.
Φυτειώτικα Νέα Αρίθ. Φ. 106

0 σχόλια

Readers Comments

Latest Posts

Δειτε εργα Online Δωρεαν

Featured Video

Χορηγός